Rzuć palenie
– i nie przytyj

Nikotyna a szybkość metabolizmu

Osoby decydujące się na rzucenie palenia mogą mieć obawy, że odstawienie papierosów będzie miało wpływ na ich wagę. Często osoby palące mają tendencję do przybierania na wadze po zaprzestaniu palenia, a wzrost wagi po rzuceniu palenia jest uważany za jeden z głównych powodów powrotu do nałogu.

Palenie a waga

Mechanizm odpowiedzialny za związek pomiędzy paleniem a wagą ciała nie jest dokładnie znany. Brak różnic między ilością spożywanych kalorii oraz aktywnością fizyczną osób palących i niepalących sugeruje, że nikotyna może wpływać na masę ciała poprzez zwiększania szybkości metabolizmu.

Aby zweryfikować to założenie, grupa amerykańskich badaczy przeprowadziła badanie kliniczne, w którym wzięli udział palący mężczyźni. W trakcie badania podawano im od 0,5 mg do 1 mg nikotyny i mierzono szybkość metabolizmu oraz pracy serca (ilość uderzeń na minutę).

Jakie były wyniki?

W badaniu wykazano, że zarówno szybkość metabolizmu jak i częstość akcji serca jest znacząco wyższa po podaniu nikotyny uczestnikom badania. Pomiary powtarzano kilkukrotnie i za każdym razem rezultaty były podobne. Było to pierwsze badanie, które wykazało, że nikotyna niepochodząca z papierosa wpływa na poziom metabolizmu u palaczy.

Wyniki tego badania pokazują, że przyjmowanie nikotyny podczas rzucania palenia nie tylko wpływa na zmniejszenie głodu nikotynowego, ale również może przynosić dodatkowe korzyści. Poprzez wzrost szybkości metabolizmu, przyjmowanie nikotyny może z czasem prowadzić do uzyskania niższej wagi w porównaniu z osobami niepalącymi i nieprzyjmującymi nikotyny.

Produkty wspomagające rzucanie palenia zawierające nikotynę pomagają rzucić palenie i utrzymać kontrolę nad swoją wagą.

Czytaj także:

Źródło:Perkins et. al.: Acute Effects of nicotine on resting metabolic rate in cigarette smokers; Am. J. Clin. Nutr. 1989;50:545-50

Dowiedz się więcej na temat rzucania palenia

Przejdź do Hello Zdrowie